Admin

Vietnamese Translation

Trường tiểu học West Clayton là một trường STEAM. STEAM là viết tắt của Science, Technology, Engineering, The Arts và Mathematics. Giáo viên tại Trường tiểu học West Clayton nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp và hỗ trợ để giúp chuẩn bị các bài học hấp dẫn cho học sinh. Các cơ hội huấn luyện chuyên nghiệp được cung cấp thông qua GaTech CEISMC, Trung tâm Leonard Bernstein - Học tập nghệ thuật, Trung tâm Discovery Center, Viện Giáo dục Buck Institute for Education, Bảo tàng High Museum, Bảo tàng Michael C. Carlos, và TEEMS thông qua Clayton County Public Schools. Học sinh sẽ bắt đầu các chương trình học tăng tốc ở trường tiểu học để đảm bảo họ sẵn sàng cho các khóa học trung học cấp ba khi đang học trung học cấp hai, đưa học sinh đi đúng hướng cho ghi danh học kép Dual Enrollment ở trường trung học cấp III để hỗ trợ học sin sẵn sáng vào đại học và nghề nghiệp. Chúng tôi mong được chào đón học sinh tham gia chương trình STEAM bắt đầu từ năm học 2024-2025. Đơn gho danh cho Trường tiểu học West Clayton sẽ mở vào ngày 1 tháng 11 năm 2023. Vui lòng đến thăm nhân viên của Trường tiểu học West Clayton tại Hội chợ lựa chọn trường học vào ngày 16 tháng 9 năm 2023.

GIÁO DỤC STEAM
Chương trình STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) gia tăng thành tích học tập của tất cả học sinh magnet được thể hiện qua a) cải thiện thành tích và tiếp xúc với nội dung nghiêm ngặt; b) giảm, loại bỏ hoặc ngăn chặn sự cô lập kinh tế xã hội và chủng tộc trong trường học; và c) thúc đẩy sự tương tác giữa các học sinh có nguồn kinh tế khác nhau, dân tộc và chủng tộc khác nhau trong các hoạt động trong lớp và ngoài lớp học đồng thời tăng lên các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến STEAM. Mục tiêu giảng dạy nhấn mạnh được đặt vào nghiên cứu khoa học tích hợp nghệ thuật để bối cảnh hóa theo chủ đề trong lớp học.

Vui lòng xem video để tham quan trường học:
Video bằng tiếng Anh
Video bằng tiếng Tây Ban Nha
Video bằng tiếng Việt
Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.