Admin

Vietnamese Translation

Ghi danh rrực tuyến:
Chúng tôi đặc biệt khuyên quý vị không nên chờ đến ngày cuối cùng để gửi đơn ghi danh. Đơn ghi danh trể sẽ không được chấp nhận. Bộ được yêu cầu thực thi thời hạn đã thiết lập để đảm bảo công bằng cho tất cả những người ghi danh. Thời gian cần thiết để tải lên các tài liệu hỗ trợ cho đơn ghi danh của quý vị sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm dung lượng và tốc độ kết nối internet của quý vị. Nếu quý vị nộp đơn ghi danh sau 5:00 chiều giờ miền Đông vào ngày hết hạn, hệ thống SchoolMint sẽ không nhận đơn. Sử dụng bảng điều hành dành cho phụ huynh, tài khoản trực tuyến của quý vị sẽ cho phép quý vị theo dõi tình trạng đơn ghi danh của quý vị.

CÁCH NỘP ĐƠN
Vào trang mạng https://applyclayton.schoolmint.com/login trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của quý vị.
Nhấp "Tạo tài khoản"
Tạo Tài khoản cho Phụ huynh/Người giám hộ với ID người dùng và mật khẩu dễ nhớ.

Nhắc nhở:
● Đơn ghi danh riêng biệt cho mỗi c sinh nộp đơn ghi danh cho chương trình chọn trường.
● Hãy nhớ gửi đơn "Submit" của quý vị vào nếu không đơn sẽ không được xem xét trong xổ số chọn trường Choice lottery. Đơn ghi danh của quý vị có thể xem trên bảng điều hành dành cho phụ huynh sau khi đăng nhập vào.
● Đơn ghi danh nhiều bản trùng lặp sẽ bị rút khỏi xem xét.
● Vui lòng xem Lịch lựa chọn trường học để biết thời hạn cho từng chương trình.

YÊU CẦU CHO MAGNET!!

HỌC BẠ: Tất cả học sinh không phải CCPS đều phải có học bạ. Cần có học bạ đầy đủ và phải bao gồm năm học hiện tại cùng với năm học trước đó. Nếu học bạ theo cấp lớp hiện tại không có, vui lòng gửi phiếu điểm gần đây nhất cùng với học bạ.

Hai Bằng Chứng Cư Ngụ Hiện Tại Cần có hai chứng minh cư trú cho học sinh không phải CCPS. Bản sao giấy phép lái xe và hóa đơn điện thoại di động không được chấp nhận.

VUI LÒNG XEM HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TRƯỜNG HỌC ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.

Quý vị có câu hỏi? Vui lòng gửi email [email protected] hoặc [email protected]
Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.